КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

Система контролю технічного стану надає важливі попереджувальні відомості про обладнання для гірничих робіт, допомагаючи працівникам складати ефективні комплексні плани з обслуговування та ремонту устаткування для гірничих робіт. Аналіз даних від комбінації "елементів", що здійснюють контроль умов роботи, включаючи простий огляд і регулярний аналіз рідини для ретельного відстеження електронних даних і аналізу історії експлуатації обладнання - дозволяє з точністю оцінювати стан і умови експлуатації важливого обладнання.

Профілактичний ремонт

Процедури регулярного контролю технічного стану допомагають виявляти незначні проблеми до їх посилювання і виникнення несправностей, які приведуть до відключення важливого обладнання.

Скорочення кількості незапланованих ремонтів підвищує технічну готовність обладнання, збільшує продуктивність і скорочує амортизаційні і експлуатаційні витрати.

У деяких випадках систему контролю технічного стану можна також використовувати для здійснення профілактичного обслуговування, залежного від стану обладнання, що допоможе скоротити загальний термін служби рідини і фільтрів, додатково скоротити витрати і знизити вплив на навколишнє середовище.

Система контролю технічного стану може надавати інформацію, що сприяє максимальному збільшенню терміну служби та усунення випадків непередбачених несправностей. До того ж вона забезпечує більшу гнучкість обслуговування за рахунок планування процедур ремонту таким чином, щоб вони викликали мінімальні збої у графіку виробничих робіт.

Простота початку застосування.

Простота початку застосування системи контролю технічного стану. Почніть з планових перевірок, а потім додайте функцію аналізу робочих рідин за програмою S•O•S. Ці дві складових контролю технічного стану надають інформацію і дані, що передбачають конкретні заходи по оптимальному поліпшенню процедур облуговування і ремонту. При необхідності передбачена можливість додавання інших елементів, наприклад, створення історії експлуатації обладнання або регулярний збір та аналіз відомостей і електронних даних про умови на ділянці розробок.

Компанія Caterpillar і дилери компанії проводять консультації для клієнтів по впровадженню елементів системи контролю технічного стану для найбільш доцільного застосування обладнання та ведення бізнесу.